Reglement en privacybeleid

 • Ziekmelding/afwezigheid zo snel mogelijk doorgeven via Whatsapp of email.
 • Lichamelijke klachten graag doorgeven aan de docent/instructeur voorafgaande aan  de les zodat deze daar rekening mee kan houden.
 • We hebben boven- en onderburen. Graag daarom met zo min mogelijk geluidsoverlast 'De verdieping" binnenkomen en verlaten.....
 • Er worden af en toe foto's en video's gemaakt tijdens lessen en uitvoeringen. Op het inschrijfformulier of op een ander moment/manier zal gevraagd worden of u toestemming verleend voor gebruik op website/social media/promotiemateriaal.
 • Gebruik van lesmateriaal voor commerciële en diverse andere doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de docent/instructeur en eigenaar.
 • De eigenaar en dienstdoend personeel zijn niet voor verlies en/of beschadiging van goederen van een leerling, noch zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.Het dansseizoen loop van september t/m juni. 

Contributie is verschuldigd over de maanden september t/m juni. In de maanden juli en augustus wordt er geen contributie geïnd.

Bij inschrijving wordt €5,00 aan inschrijvingskosten gerekend.

Bij het niet tijdig betalen van de contributie wordt bij de 2e herinnering eenmalig €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegging kan met 1 maand opzegtermijn gerekend vanaf de 1e van de maand volgend na uw opzegging. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren per email.  


Privacybeleid

 VW Dance Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacayverklaring.

Contactgegevens:

 • info@vwdancestudio.com
 • +316 28086499

Mevr. H.I. Willaert is de Functionaris Gegevensbescherming van VW Dance Studio. Zij is te bereiken op bovenstaande contactgevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken: VW Dance Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaarOnze dienst/website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vwdancestudio.com.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen: 

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrief of promotiemateriaal.
 • Je te bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienst verlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
 • Verwerking van die persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.


VW Dance Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strict nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 1 jaar na opzegging of laatste cursus. 

VW Dance Studio verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

E-mailen
Bellen
Instagram